0 produktów  |  PLN

  produktów

   Wapno hydratyzowane budowlane extra białe 25kg

Wapno hydratyzowane budowlane extra białe

 

Opakowanie
Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 750 kg
Luzem: Do cystern samochodowych

Wapno hydratyzowane budowlane extra białe produkowane jest poprzez hydratację (gaszenie „na sucho”) wysokiej jakości, bardzo aktywnego wapna palonego mielonego. Produkt po zgaszeniu charakteryzuje się bardzo dużym rozdrobnieniem, stałością objętości, wysoką białością i wysoką powierzchnią właściwą, co znacząco zwiększa jego wydajność, plastyczność i urabialność. Wapno hydratyzowane budowlane extra białe jest przeznaczone głównie do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. Zaprawy zawierające wapno hydratyzowane charakteryzują się wysoką alkalicznością, dlatego też są polecane do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych ze względu na odporność na zagrzybianie.

Opakowanie
Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 750 kg
Luzem: Do cystern samochodowych

Przechowywanie
W szczelnych zbiornikach, nie narażonych na działanie wilgoci lub w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C – 12 miesięcy od daty produkcji. Napoczęte opakowanie należy szczelnie zamykać. Produkt należy chronić przed mrozem w czasie transportu i składowania.


Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej ≥ 65%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.


Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Wysyłka w ciągu 24 h

Dotychczasowa cena: 16.50 pln
Cena brutto:  13.29 PLN
Oszczędzasz: 3.21 plnInne polecane produkty
Zaprawa tynkarska Atlas Wapno hydratyzowane budowlane extra białe
Zaprawa tynkarska Atlas
ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS
Tradycyjny tynk cementowy kat. III
Tworzy tynk dwuwarstwowy
Tynk Silikatowo-Silikonowy 25kg
Tynk Silikatowo-Silikonowy 25kg
Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz
Tynk ręczny GOLDBAND
Tynk ręczny GOLDBAND
Goldband-Fertigmörtel jest tynkiem wewnętrznym, przeznaczonym do nakładania ręcznego
Tynk akrylowy baranek
Tynk akrylowy baranek
Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na
Certus TBAlpol Gips Sp.z.o.oBud-MatKnauf Sp. z o.o.CeresitKaminoo Sp. z o.o.ATLAS Sp. z o.o.DobroplastUSG Deutschland GmbHCRH klinkierPLECEWICE S.A.GreinplastPPHU Varia H+H PolskaWiśniowskiRöben Polska Sp. z o.o.DOLINA NIDY Sp z o.o.KREISELWeber
© 2011 Vaira / Market budowlany
Wszelkie prawa zastrzeżone
PPHU Varia
05-802 Pruszków
Ul. Wiejska 15
tel. 022 7282101 | email:
fax: 022 7282100
kom: 692 176 453   
Projekt & cms: www.zstudio.pl